فارسی ایرانایرانتهران شنبه تا پنجشنبه 08:30-17:00 88504311 – 88503998 شنبه تا پنجشنبه 08:30-17:00 88504311 – 88503998
info@asatahvieh.com
شماره #1
در کشور ایران
استاندارد صنعتی
استاندارد ایزو iso 9001:2015
اعتماد به ما
20,000 مشتری
دریافت مشاوره

گواهینامه ها و رضایتنامه ها

گواهینامه ها و رضایت نامه های شرکت فنی مهندسی آسا تهویه

گواهینامه ها

پروانه کسب
گواهی عضویت
گواهینامه فنی مهندسی

رضایت نامه ها

بیمارستان کمالی
مشتریان دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه امیر کبیر
مشتریان شیلات
مشتریان ایده آل
مشتری گلریز
مشتریان مسکونی
دانشگاه علوم پزشکی